Pályázat ismertetése

A honlapon található pályázati feltételek 2021. december 31-ig érvényesek!

A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolását végzi, a szállodák esetében az azokra vonatkozó egységes Hotelstars követelményrendszer szerint.

1. Minőségi követelmények:

A minősítés előfeltétele, hogy a Minősítő Bizottság a Hotelstars Union által előre meghatározott szakmai követelményrendszer szerint javaslatot tegyen a szálloda minősítésére, a Bíráló Bizottság pedig döntsön a szálloda elnyert minősítéséről.

2. Tanúsítási szabályok:

A minősítés megszerzésére megrendelő benyújtásával van lehetőség. A minősítésre önkéntes alapon jelentkezhet valamennyi, jelen működési szabályzat 4. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő szálloda.

3. A minőségtanúsítás szervezete:

A minősítéssel kapcsolatos feladatok az alábbi szervek között oszlanak meg:

Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület

3.1. Az MTÜ

 • jóváhagyja a Bíráló Bizottság tagjait és ügyrendjét,
 • jóváhagyja a Minősítő Bizottság tagjait és ügyrendjét.

3.2. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.

 • a Bíráló Bizottság erre irányuló javaslata esetén kiadja a minősítésről szóló tanúsítványt
 • elkészíti a Bíráló Bizottság és a Minősítő Bizottság ügyrendjét,
 • javaslatot tesz a Minősítő Bizottság tagjaira és a Bíráló Bizottság két tagjára,
 • ellátja a minősítéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, melynek keretében:
 • nyilvánosságra hozza a szállodák minősítési feltételeit tartalmazó előre meghatározott követelmény szempontrendszert
 • kidolgozza a minősítési formanyomtatványokat és azokat közzéteszi a szervezet honlapján,
 • vezeti a minősített szállodákkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást,
 • gondoskodik a minősítési díj beszedéséről,
 • gondoskodik arról, hogy a minősítéssel rendelkező szálloda felkerüljön a Testület honlapjára,

A minősítésekkel kapcsolatos eljárásokkal, helyszíni ellenőrzésekkel, stb. kapcsolatos feladatokat a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. végzi.

Az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft., a minősített szállodákról régiónként és kategóriánként, illetve összesítve is nyilvántartást vezet, hogy bármikor át lehessen tekinteni a minősített szállodákat, azok földrajzi megoszlását.

3.3. Bíráló Bizottság

A Bíráló Bizottság

a) az MTÜ által jelölt három,
b) az MSZÉSZ által javasolt és az MTÜ által jóváhagyott kettő, és
c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által javasolt és az MTÜ által jóváhagyott egy képviselőből áll.

A Bíráló Bizottság:

 • dönt a szálláshely minősítéséről a Minősítő Bizottság ajánlása alapján,
 • ennek alapján indítványozza, vagy nem javasolja a minősítésről szóló tanúsítvány kiadását
 • szükség esetén javaslatot tesz az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.-nek a szálloda által elért minősítési kategória módosítására, ill. a minősítés visszavonására,
 • szükség esetén felülvizsgálja a minősítés díjrendszerét,
 • intézi az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. eljárásával szembeni esetleges panaszokat.

A Minősítő Bizottság által megállapított eredménnyel kapcsolatos fellebbezés esetén a Bíráló Bizottság a Minősítő Bizottságot a minősítés megismétlésére hívja fel. A megismételt eljárás eredménye alapján a Bíráló Bizottság dönt a szálláshely besorolásáról.

3.4. Minősítő Bizottság

A Minősítő Bizottság tagjait az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. az MTÜ jóváhagyásával jelöli ki szakértői közül. A Minősítő Bizottság ügyrendjét az MTÜ hagyja jóvá. A Minősítő Bizottság megvizsgálja a minősítési kritériumok teljesülését a jelentkező szállodáknál, s azok alapján tesz ajánlást a pályázó szálloda besorolására a Bíráló Bizottság részére.

4. Pályázati feltételek

Pályázati eljárásban részt vehet minden szolgáltató, amely megfelel a 4.1 pontban rögzített pályázati követelményeknek, és a 4.2. pont szerinti hiánytalan pályázatot benyújtja.

4.1. Pályázati követelmények

Szállodák minősítésére pályázatot az a szolgáltató nyújthat be, amely:

 • Rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szálloda szálláshely-üzemeltetési engedéllyel, illetve megfelel a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek.
 • Elfogadja, hogy a minősítés elnyerése esetén a minősítési követelmények megvalósulását az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. jogosult ellenőrizni.
 • Elfogadja, hogy köteles kiírni a panasz fórumok közé az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. nevét és elérhetőségét.

4.2. A pályázat benyújtásának módja, elemei

A jelentkező szálloda a www.hotelstars.hu honlapról letölthető regisztrációs adatlap, szállodai adatlap és megrendelő adatlap kitöltésével pályázik. Ez a pályázó szálloda alapadatainak rögzítését (regisztráció) és a szállodák önminősítését, valamint a helyszíni ellenőrzés megrendelését jelenti.

Az MTMT a minősítés megrendelésekor számlát küld az egyes szállodáknak a minősítés díjáról (eljárási díj). Ez magába foglalja az adott szállodára érvényes tanúsítvány, a minősítési fokozatot megjelenítő tábla, valamint a minősítési eljárás, azaz a Minősítő Bizottság helyszíni ellenőrzési, illetve a rendszer működésének adminisztrációs, szervezési költségeit. A számlán szereplő díjat a pályázónak 15 napon belül át kell utalnia a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. részére.

A Bíráló Bizottság olyan gyakorisággal ülésezik, hogy a Minősítő Bizottság által készített értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül a besorolásról a döntés megszülessen.

4.3. A pályázat elbírálásának rendje

4.3.1. A regisztrációt követően 30 napon belül a Minősítő Bizottság helyszíni látogatás és ellenőrzés alapján felülvizsgálja az önbesorolás helytállóságát. A helyszíni látogatás időpontját a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. előzetesen egyezteti, arról írásban értesítést küld a pályázónak. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. szakmai látogatást végzők részére külön képzést, és folyamatosan továbbképzést szervez.

4.3.2. Az 1-3* és 1-3* superior kategóriákban a helyszíni ellenőrzéseket a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. régiónként felkért szakembereiből álló Minősítő Bizottságok végzik, mindig 2 személy együttes látogatásával. A pártatlanság érdekében 1 fő a helyi régióból, 1 fő egy másik régióból van jelen ezeknél a vizsgálatoknál.

4.3.3. A 4*-4* superior, illetve 5* és 5* superior szállodáknál egy központilag felállított - a magasabb kategóriájú szállodák üzemeltetésében gyakorlatot szerzett szakemberekből álló – Minősítő Bizottság végzi az egész ország területén a pályázók önértékelésének vizsgálatát.

4.3.4. Ha a szálloda megfelel az önértékelésének és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a minősítési tanúsítvány kiadására.

4.3.5. Ha Minősítő Bizottság értékelése szerint a szálloda nem felel meg az önbesorolásának, s ezzel a Bíráló Bizottság is egyetért, a Minősítő Bizottság erről írásban értesítést küld a szállodának. Az értesítés tartalmazza a szálloda által kért besoroláshoz szükséges hiánylistát is. Ha a szálloda teljesítette a listában szereplő feltételeket, a Minősítő Bizottság ismét megszervezi a helyszíni látogatást és vizsgálatot. Ha a szálloda megfelel az önbesorolásának és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, akkor a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a minősítési tanúsítvány kiadására.

4.3.6. Ha a szálloda nem felel meg a követelményeknek, akkor a minősítési kérelmét elutasítják, amiről írásbeli értesítést kap. Ebben az esetben a szálloda a Bíráló Bizottsághoz fellebbezhet. Ilyenkor az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. ismét megszervezi a helyszíni látogatást, de a felülvizsgálatot az első vizsgálattól eltérő szakemberek végzik. Fellebbezés csak a fellebbezési díj megfizetése után történhet, amely díj fedezi a helyszíni vizsgálat költségeit. A fellebbezési díj az adott szálloda kategóriája és szobaszáma alapján megállapított pályázati díj összege. Amennyiben az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. szakemberei ismételten azt állapítják meg, hogy a szálloda az adott kategória követelményeit nem teljesíti, elutasításra vonatkozó ajánlást tesznek. Amennyiben az ajánlás alapján a Bíráló Bizottság az elutasítást elfogadja, a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. indokolással kiegészített elutasítást küld a pályázónak. Ha a második minősítési vizsgálat azt állapítja meg, hogy a szálloda megfelel az önminősítésben meghatározott kategória követelményeinek, akkor a fellebbezés díját részére visszatérítik és javaslatot tesznek a Bíráló Bizottság felé a tanúsítvány kiadására.

4.3.7. A pályázatot a szálloda üzemeltetési engedéllyel még nem rendelkező vállalkozás is benyújthatja. A pályázó ebben az esetben is köteles gondoskodni a szálloda alapadatait rögzítő regisztrációról, az önminősítésről, valamint a helyszíni ellenőrzés megrendeléséről. Az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. az önbesorolás alapján, írásban, a minősítési kategóriára szóló szerződést köt a pályázóval. A szerződésben rendelkezni kell arról, hogy az hatályát veszti a szálloda üzemeltetési engedély iránti kérelmet elutasító döntés jogerőre emelkedésének napján, vagy amennyiben az üzemletetési engedély kiadására sor kerül, legkésőbb a szálloda nyitását követő három hónap elteltével. A szálloda szálláshely-üzemeltetési engedélyének megszerzését követően a 4.3.1.-4.3.6. pontok szerint kell eljárni azzal a különbséggel, hogy a Minősítő Bizottság az önbesorolás helytállóságát a szálloda nyitását követő 30 napon belül tartott helyszíni látogatás és ellenőrzés alapján vizsgálja felül.

5. Védjegy használata

A minősítési követelményeket a 4.3.1.-4.3.7. pontokban rögzített eljárásrend szerint teljesítő szálloda a Bíráló Bizottság döntése alapján az elért kategóriáról a HSU-MSZÉSZ és MSZÉSZ-MTMT szerződései szerint 3 évre szóló tanúsítványt és védjegytáblát kap. A rézből vagy rozsdamentes acélból, illetve réz- vagy acél bevonatú műanyagból (a szálloda választása szerint) készült, 30x20 cm méretű tábla a védjegy felirata mellett tartalmazza a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. és a Hotelstars.eu emblémáját. A szálloda a védjegyet megjelenítő táblát a szálloda homlokzatán, a főbejárat közelében, jól látható helyen helyezi el.

A szálloda jogosult feltüntetni a védjegyet a szálláshelyen, a kereskedelmi kommunikációjában.

6. A védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése

A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a 4. pontban rögzített feltételek megvalósítását és folyamatos biztosítását a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. jogosult ellenőrizni. A 3 éves periódusban a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. kötelezően akkor végez felülvizsgálatot, ha a szálloda szolgáltatásainak minőségére, az adott kategóriára vonatkozó követelmények be nem tartására bejelentés, panasz érkezik. Ilyen esetben helyszíni ellenőrzés után – indokolt esetben – felszólítást küld a szállodának a hiányosságok megszüntetésére. Az egyes kategóriák követelményeitől való ismételt eltérés, a felszólítás figyelmen kívül hagyása esetén az MTMT a védjegyhasználat visszavonja. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot a 3 éves időszakon belüli ellenőrzések szúrópróba szerinti elvégzésére. A védjegyhasználat jogát megszerző szállodák az ellenőrzések lebonyolítása során kötelesek együttműködni. Az ellenőrzéstől való elzárkózás esetén vélelmezhető, hogy a szálloda kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenőrzésekre az ellenőrzési jogosultság egyidejű igazolása mellett, a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. által megállapított tartalmú, hitelesített ellenőrzési jegyzőkönyv kitöltésével kerül sor. Az ellenőrzés megállapításait a szálloda aláírásával ismeri el, azok vitatása esetén észrevételt tehet. Az észrevételt a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. a Minősítő Bizottság részére továbbítja, aki azt megvizsgálja. A Bíráló Bizottság ennek figyelembevételével dönt a védjegyhasználat további engedélyezéséről vagy a minősítés módosításáról, illetve a védjegyhasználat visszavonásáról.

7. A védjegyhasználati jog megszűnése

Megszűnik a védjegyhasználat joga, amennyiben a Bíráló Bizottság a minősítést visszavonja.

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. a minősítést az alábbi feltételek szerint visszavonja, ha:

 • a szálloda az ellenőrzéstől elzárkózik,
 • az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a szálloda a követelményeknek nem tett eleget, és a szálloda a megállapításokra észrevételt nem tett,
 • az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a szálloda a követelményeknek nem tett eleget, és a szálloda által tett észrevételeket a Bíráló Bizottság elutasításra javasolta,

8. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat

Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a szálloda az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat nem teljesíti.

Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el.