HOTREC rövid bemutatása

A HOTREC az Európai Unió tagországai szálloda, éttermi, és kávéházi szövetségeinek konföderációja, amely egy, a belgiumi jogszabályok szerint bejegyzett, Brüsszelben működő non-profit szövetség.

A HOTREC célja a szállodák, éttermek, kávéházak, s más vendéglátó üzletek érdekeinek képviselete és védelme, különös tekintettel az Európai Uniós intézmények ezen tevékenységekre vonatkozó szabályozásait illetően. Emellett igyekszik elősegíteni a nemzeti szakmai szövetségek közötti együttműködést.
Fenti célkitűzések megvalósítására a HOTREC folyamatosan figyelemmel kíséri a szállodai és vendéglátó ágazatot érintő szabályozási folyamatot, adatokat gyűjt ezekről, s a tagjaival együttműködve elősegíti azok nemzeti lobbitevékenységét, illetve maga is lobbitevékenységet folytat Brüsszelben.

Az Európai Unióban a szállodaiparban és vendéglátás területén mintegy 1,6 millió vállalkozás több, mint 9 millió munkavállalót foglalkoztat, ami az összes munkavállaló kb. 4,4%-a. Ezek a szám ok jól mutatják ezeknek az ágazatoknak a szerepét a foglalkoztatásban, a gazdaságban.

A HOTREC lobbi tevékenysége során - többek között - foglalkozik az ételkészítés szabályozása, az sztenderdizálás, a szállodák minősítése, a minőségmenedzsment, az ún. szállodákat értékelő honlapok (hotel rewiew sites), az adózás, a szerzői jogok, az alkalmazottak foglalkoztatása, a környezetvédelem, az utazási tevékenység szabályozása, a turisztikai statisztika, stb. kérdéseivel.

Fentiek közül az Európai Unió tagországaiban alkalmazott szállodai minősítési rendszerek harmonizálása érdekében kidolgozta az alábbi ajánlásokat azzal a céllal, hogy az Európai Unióban a vendégek, a fogyasztók részére a szállodák kategorizálása azonos alapelvek alapján, közérthető módon valósuljon meg.